Được sự ủng hộ của các anh em trong suốt thời gian qua, để có ngày hôm nay cũng là một phàn công lao của các anh em đã nhiệt tình đóng góp công sức mà ngày hôm nay chúng tôi có đủ khả năng để nhập xế hộp về phục vụ mà bao năm qua các anh em đã mòn mõi chờ đợi.

Thông tin này xin thông báo đến các anh em được biết và để mở rộng thị trường của chúng ta cũng như nguồn thu nhập của các anh em trên toàn quốc.

Hiện nay ae chúng tôi đáp ứng đầy đủ các loại xe phổ biến trên thị trường toàn quốc.Giá cả ae cứ xem và liên lạc để thương lượng thêm.Vận chuyển  giao hàng tận nơi.

- Sh 150i. đời 2009 = 23.000.000 VND
- Sh 150i 2010 = 28.000.000 VND
- Sh 150i sport 2011 = 31.000.000 VND
- Liberty 125 = 20.000.000 VND
- Vecpa LX 150 = 18.000.000 VND
- Vecpa LX 125 = 16.000.000
- Air Blead phiên bản 2010 = 15.000.000 VND
- Exciter 2012,2013 = 8.000.000 VND
- Và các loại xe trong nước khác thì giá không đổi
( - Dream Việt = 5.000.000
- Sirius = 5.000.000 )

SĐT : 01226625552