CHỢ SÀI GÒN - Rao vặt miễn phí
Giỏ hàng [ 0 ]
Công Nghiệp | Điện - Nước

Bơm thải Ebara thân bơm cánh bơm bằng gang DL DML DVS DVSA

  • 52.000.000 VNĐ 52000000.00 Vật Tư Thiết Bị Nước Điện - Nước
  • 24-08-2014
  • Toàn quốc | Lượt xem: 620
  • Phạm Thanh Tiền
  • 0934387638
BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA    BƠM CHÌM NƯỚC THẢI...
Mô tả chi tiết

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI EBARA

 

 BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KHÔNG PHAO MODEL DL

 

 

MODEL: 65 DL 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 70 -450 l/p; Cột Áp 15 -9.9m

MODEL: 80 DL 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 200 - 1200 l/p; Cột Áp 14 -7m

MODEL: 80 DL 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 200 - 1200 l/p; Cột Áp 18.7 - 4m

MODEL: 100 DL 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 500 -1900 l/p; Cột Áp 14 -5m

MODEL: 100 DL 511, Công suất 11kw; 380V Lưu Lượng 800 -2600 l/p; Cột Áp 27 - 15m

MODEL: 100 DL 515, Công suất 15kw; 380V Lưu Lượng 800 -2800 l/p; Cột Áp 32 -18.8m

MODEL: 100 DL 518.5, Công suất 18.5kw; 380V Lưu Lượng 800 -2800 l/p; Cột Áp 37.7 -21m

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KHÔNG PHAO MODEL DLB

 

MODEL: 100 DLB 55.5, Công suất 5.5kw; 380V Lưu Lượng 600 -2200 l/p; Cột Áp16 - 8.8m

MODEL: 100 DLB 57.5, Công suất 7.5kw; 380V Lưu Lượng 600 2200 l/p; Cột Áp 20.8 – 11.4m

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KHÔNG PHAO MODEL DLC

 

MODEL: 100 DLC 55.5, Công suất 5.5kw; 380V Lưu Lượng 400 -1600 l/p; Cột Áp 21 -12m

MODEL: 100 DLC 57.5, Công suất 7.5kw; 380V Lưu Lượng 400 -1800 l/p; Cột Áp 26.5 – 15.3m

MODEL: 100 DLC 55.5, Công suất 5.5kw; 380V Lưu Lượng 400 -1600 l/p; Cột Áp 21 -12m

MODEL: 100 DLC 57.5, Công suất 7.5kw; 380V Lưu Lượng 500 -1800 l/p; Cột Áp 26 -16m

 

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KHÔNG PHAO MODEL DML

 

MODEL: 80 DML 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 200 -1600 l/p; Cột Áp 11.2 - 4m

MODEL: 80 DML 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 200 -1600 l/p; Cột Áp 15.8 – 7.9m

MODEL: 100 DML 53.7, Công suất 5.5kw; 380V Lưu Lượng 500 -2400 l/p; Cột Áp 13.5 -4m

MODEL: 100 DML 55.5, Công suất 7.5kw; 380V Lưu Lượng 500 -2400 l/p; Cột Áp 17.9 – 8.5m

MODEL: 100 DML 57.5, Công suất 5.5kw; 380V Lưu Lượng 500 -2400 l/p; Cột Áp 20.6 – 12.1m

MODEL: 100 DML 511, Công suất 7.5kw; 380V Lưu Lượng 500 -2500 l/p; Cột Áp 27.5 – 14.5m

MODEL: 100 DML 515, Công suất 5.5kw; 380V Lưu Lượng 500 -2500 l/p; Cột Áp 33.5 – 23.4m

 

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KHÔNG PHAO MODEL DVS

 

 

MODEL: 50 DVS 5.75, Công suất 0.75kw; 380V Lưu Lượng 35 - 200 l/p; Cột Áp 15 - 9m

MODEL: 50 DVS 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 100 - 300 l/p; Cột Áp 18.8 -10.7m

MODEL: 65 DVS 5.75, Công suất 0.75kw; 380V Lưu Lượng 200 - 400 l/p; Cột Áp 9.2 – 4.1m

MODEL: 65 DVS 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 150 - 550 l/p; Cột Áp 14 - 4m

MODEL: 65 DVS 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 200 - 750 l/p; Cột Áp 17.5 – 6.6m

MODEL: 65 DVS 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 200 -1000 l/p; Cột Áp 23 -6.9m

MODEL: 80 DVS 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 200 - 750 l/p; Cột Áp 17.5 -6.6m

MODEL: 80 DVS 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 200 -1000 l/p; Cột Áp 23 – 6.9m

 

 

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÓ 2 PHAO MODEL DVSA

 

 

MODEL: 50 DVSA 5.75, Công suất 0.75kw; 380V Lưu Lượng 35 -200 l/p; Cột Áp 15 - 9m

MODEL: 50 DVSA 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 100 -300 l/p; Cột Áp 18.8 – 10.7m

MODEL: 65 DVSA 5.75, Công suất 0.75kw; 380V Lưu Lượng 200 - 400 l/p; Cột Áp 9.2 – 4.1m

MODEL: 65 DVSA 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 150 -550 l/p; Cột Áp 14 - 4m

MODEL: 65 DVSA 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 200 - 750 l/p; Cột Áp 17.5 -6.6m

 

 

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÓ 3 PHAO MODEL DVSJ

 

 

MODEL: 50 DVSJ 5.75, Công suất 0.75kw; 380V Lưu Lượng 35 - 200 l/p; Cột Áp 15 - 9m

MODEL: 50 DVSJ 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 100 - 300l/p; Cột Áp 18.8 – 10.7m

MODEL: 65 DVSJ 5.75, Công suất 0.75kw; 380V Lưu Lượng 200 - 400 l/p; Cột Áp 9.2 -4.1m

MODEL: 65 DVSJ 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 150 - 550 l/p; Cột Áp 14 - 4m

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÓ DAO CẮT RÁC MODEL DF

 

 

MODEL: 65 DF 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 70 -450l/p; Cột Áp 15.5 – 9.9m

MODEL: 80 DF 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 200 -950l/p; Cột Áp 12.2 – 3.3m

MODEL: 80 DF 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 200 -1200 l/p; Cột Áp 14.7 -4m

MODEL: 80 DF 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 200 - 1200 l/p; Cột Áp 18.7 -10.4m

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÓ DAO CẮT RÁC 2 PHAO MODEL DFA

 

 

 

MODEL: 65 DFA 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 70 -450l/p; Cột Áp 15.5 – 9.9m

MODEL: 80 DFA 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 200 -950l/p; Cột Áp 12.2 – 3.3m

MODEL: 80 DFA 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 200 -1200 l/p; Cột Áp 14.7 -4m

MODEL: 80 DFA 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 200 - 1200 l/p; Cột Áp 18.7 -10.4m

MODEL: 100 DFA 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 500 - 1900 l/p; Cột Áp 14.5 - 5m

 

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI CÓ DAO CẮT RÁC 3 PHAO MODEL DFJ

 

 

MODEL: 65 DFA 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 70 -450l/p; Cột Áp 15.5 – 9.9m

MODEL: 80 DFJ 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 200 -950l/p; Cột Áp 12.2 – 3.3m

MODEL: 80 DFJ 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 200 -1200 l/p; Cột Áp 14.7 -4m

MODEL: 80 DFJ 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 200 - 1200 l/p; Cột Áp 18.7 -10.4m

MODEL: 100 DFJ 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 500 - 1900 l/p; Cột Áp 14.5 - 5m

 

 

BƠM CHÌM NƯỚC THẢI KHÔNG PHAO MODEL DS

 

 

MODEL: 50 DS 51.5, Công suất 1.5kw; 380V Lưu Lượng 100 - 400/p; Cột Áp 22.3 – 8.5m

MODEL: 50 DS 52.2, Công suất 2.2kw; 380V Lưu Lượng 150 -550 l/p; Cột Áp 25.2 – 9.4m

MODEL: 50 DS 53.7, Công suất 3.7kw; 380V Lưu Lượng 150 - 600 l/p; Cột Áp 35.3 – 18.6m

MODEL: 100 DS 57.5, Công suất 7.5kw; 380V Lưu Lượng 400 -1400 l/p; Cột Áp 37 – 13.2

 

CÔNG TY  TNHH TM-DV

MN PHÁT

   Địa chỉ: 68/10 KP.Trung, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Tel: 0650.3799.639   Fax: 0650.3799.638

Hotline: 0934387638

 Mr Tâm PKD: 0902 776 078 – 0938 61 89 38

Email: [email protected][email protected]

Website: http://www.codienmanphat.com

! Cảm ơn sự quan tâm và ủng hộ của quý khách !